Header image  
 
  

 
 
 

 
 
SVEIKI APLANKĘ VACLOVO SVETAINĘ

Šios grupės žmonės sugeba vadovauti žmonėms, kurie pas jį dirba. Dauguma žmonių linkę manyti,kad kelias į finansinį saugumą ir laimę yra "daryti savo" arba "sukurti naują produktą, kurio dar niekas kitas nesukūrė". Tai panašu į anksčiau aprašytą žmonių tipą. Skirtumas tas, kad minėtos grupės verslo žmonės jau turi darbą, o pastarosios turi sukūrę sistemą. Pastarieji samdo žmones, kurie veikia toje sistemoje. Štai kodėl jie negali pasitraukti. Štai kad ir stomotologas. Jūs nuėjote pas daktarą, šis sutaisė dantį,, jūs sumokėjote. Daugelį atvejų stomotologas gali padaryti darbą pats. Tačiau , jei stomatologas išeina atostogų, jis praranda pajamas. Tai pavyzdyz tinkantis antrai žmonių grupei. Pastarosios grupės atstovai gali išeiti atostogų, kadangi jie turi sistemą, o ne darbą. Jei jis atostogauja, pinigai vis tiek plaukia.Norint būti sėkmingu grupės atstovu reikia:

a)turėti sistemą arba kontroliuoti sistemą

b)sugebėti vadovauti žmonėms

 

 

  
Iš arčiau
 
 
             

Grižti į arimus