Header image  
 
  

 
 
 

 
 
SVEIKI APLANKĘ VACLOVO SVETAINĘ

Šiai grupei priklausantys žmonės ieško "saugaus" su "socialinėmis"garantijomis darbo. Žodis "saugus" vartojamas kaip atsakas į baimės jausmą. Kai kalbama apie pinigus ir darbus , dauguma žmonių paprasčiausiai nepakelia baimės jausmo, kuris kyla dėl ekonominio netikrumo...Taigi jie trokšta saugumo.
Žodžiai "socialinis garantijos" reiškia, kad žmonės taip pat nori kažkokių papildomų atlygių, tai yra apibrežtų ir užtikrintų papildomų kompensacijų, tokių, kaip sveikatos priežiūra ar pensijos. Esmė ta, kad jie nori jaustis saugus ir pageidauja, kad tai būtų patvirtinta raštiškai. Netikrumas neteikia jiems laimės , o tikrumas teikia. Ju vidinis balsas sako:
-Aš tau duosiu tai, o tu pažadėk man duoti tai.
Jie nori nuslopinti savo baimę šiokiu tokiu tikrumu; jeigu kalbėsime apie darbą, jie siekia saugumo ir tvirto susitarimo. Saugumo idėja daugeliui yra svarbesnė už pinigus.
Šios kategorijos žmonės gali būti kompanijų prezidentai ar kompaniųu sargai. Svarbiausia netai ką jie daro, bet sutartis, kuria jie sudaro su juos samdančiu asmeniu ar organizacija. 
Is arciau
 
 
             

Grižti į arimus